21.yy Liderleri İçin Enerji Koruma Tekniği olarak Farkındalık

21.yy’da liderler ve karar vericiler değişimle baş etmek ve sürdürebilir performansı yakalamak için yüksek enerjiye ihtiyaç duyuyorlar. Farkındalık eğitimi ile beyindeki sinir ağları aktif bir şekilde gözleniyor ve eğitiliyor. Böylece başarı ve dengeyi sağlayacak dikkat ve odaklanma gelişiyor.  Farkındalık eğitimi ile  ile enerjiyi koruma teknikleri için….

Reklam

Odaklanma İçin Beyninizi Eğitin

Aynı anda birçok işi yapmak artık bir hayat tarzı haline geldi ama bu tarz çalışma hata yapma ihtimalini artıyor, önemli bilgileri atlamamıza sebep oluyor ve problem çözme ve yaratıcılığı baltalıyor. Daha verimli çalışmanın yolları için…

Carlsberg Çalışanlarının Konsantrasyonunu Arttırmak için Mindfulness Eğitimi Alıyor

MONDAY MARCH 12th 2012

Carlsberg 150 çalışanıyla Mindfulness üzerine bir araştırma projesine katılıyor. Amaç, stresin en aza indirilmesi, odaklanmanın arttırılması ve iş tatmininin arttırılması.

Makalenin Devamı İçin

Kurumlar “Farkındalık” Peşinde!

Gitgide Daha Fazla Sayıda Kurum Verimliliği Artırmak İçin Farkındalık Eğitimlerini Tercih Ediyor.

Amerikan Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü’nün tespitlerine göre stresle ilgili rahatsızlıklar işe gelmeme, geç kalma ve yetenekli çalışanları kaybetme şeklinde kendini gösteriyor ve kurumlara $200eBay Farkındalık (Mindfulness) Odası Milyar’a mal oluyor. Çalışanların hastaneye gidişlerinin %70 ile %80’i stresle bağlantılı. Ve işteki gerginlik doğrudan verimlilikte düşme ve rekabet gücünün azalması sonuçlarını doğuruyor. Amerikan Sağlık Enstitüsü, Massachusetts Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi verilerine göre farkındalık egzersizleri çalışanların en çok ihtiyaç duydukları özellikleri geliştiriyor: Artan Dikkat, Gelişen Önsezi, Daha İyi Konsantrasyon, Gelişen Duygusal Zeka, ve Stres Seviyelerinde Düşme.

Farkındalık programlarını benimseyen firmalardan bazıları: Apple, Yahoo!, Google, eBay, Nortel Networks, McKinsey, Deutche Bank, Commerzbank, Basf, Cargill, AstraZeneca. Bazılarında bu egzersizlerin düzenli yapılabilmesi için odalar ayrılmış.

Peki Farkındalık (Mindfulness) Nedir?

Massachusetts Tıp Fakültesi Stres Kliniği’nin ve Farkındalık Merkezi’nin kurucusu Jon Kabat-Zinn farkındalığı şöyle tarif ediyor: ”Yargılamaksızın şimdiki ana dikkat etmek”. Yaratıcısı olduğu Mindfulness-Based Stress Reduction (Farkındalıkla Stres Yönetimi) programı ile farkındalık becerisi gelişiyor. Bu sayede tepki verirken daha fazla seçeneğe sahip oluyoruz.

Otomatiğe bağlanmış olarak, düşüncelerimiz ve duygularımız kontrolden çıkmış bir şekilde reaksiyon göstereceğimize, bilinçli bir farkındalık geliştiriyoruz. Zihnimizden geçen duygu ve düşünceleri, kavga eden çocukları uzaktan izleyen biri gibi izler hale geliyoruz. Reaktif olmadan, bu duyguların ve düşüncelerin itmesiyle hareket etmeden, zorba ya da kurban haline gelmiyoruz. Böylece, hayvani içgüdülerimizin insafına kalmadan duygularımızın kontrolünü geliştiriyoruz.

Özetle zihnimiz bizi yöneteceğine, biz zihnimizi yönetebiliyoruz!

Eğer çalışanlar farkındalık becerilerini geliştirirlerse, müşterilerine nasıl davranmalarını beklersiniz? Stresli çalışanlar duygusal davranma eğilimindedir, müşterileriniz için unutulmayacak kötü deneyimler yaratırlar. Çalışanlar daha sakin ve odaklanmış olduklarında, müşterilere hizmet ederken daha sabırlı, daha dikkatli ve daha saygılı olacaklardır.

İş Hayatında Denge: Farkındalık (Mindfulness) ile Stres Yönetimi

Teknolojinin ilerlemesiyle herkese, her an, hemen hemen her yerden ulaşabilmek mümkün hale geldi. Siz yaratmadığınız müddetçe işle, ev arasında sınır yok. Teknolojiden en üst düzeyde faydalanıyoruz ama zihinlerimizin işleyişi hakkında yeterince bilgi sahibi değiliz. Birçok kişi iş ve yaşam dengesini nasıl kuracağını, bilinçli olarak dikkatlerini nasıl odaklayacaklarını ve hayatlarında huzur ve dengeyi nasıl bulacaklarını bilmiyor.

ÇALIŞANLARA FAYDALARI

  • İş Ve Yaşam Dengesinde İyileşme
  • Stresi Yönetme
  • Duygusal Zekânın Gelişmesi, Azalan Reaktivite
  • Problem Çözme Ve Karar Vermenin Kolaylaşması
  • Daha Açık Ve Etkili İletişim
  • İşyerindeki Çatışmaları Çözme Yeteneğinin Gelişmesi
  • Gelişen Takım Çalışması
  • Artan Yaratıcılık Ve Liderlik

ABD’deki birçok kurum iş ve yaşam dengesi politikalarını gözden geçiriyor. Bazıları, sağlıklı bir iş ve yaşam dengesine ulaşmayı çalışanla ortak bir hedef haline getirerek performans değerlendirmelerine dâhil ediyor.

Günümüz iş dünyasında giderek özel hayat aleyhine bozulan denge çalışanlarda stres belirtilerinin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Farkındalık ile Stres Yönetimi eğitimi çalışanlara stres yönetimini, iş ve yaşam alanlarında dengeli olmayı ve odaklanmayı öğretir.

Eğitimimiz zihinsel ve fiziksel egzersizleri ve yaşarak öğrenmeyi içerir. Fiziksel egzersizler kaslardaki gerginliğin fark edilerek rahatlatılmasına olanak sağlar. Yaşayarak öğrenme unsuru katılımcılara değişen iş koşulları, kişilerarası ilişkilerde yaşanan zorluklar ve diğer stresli ortamlara karşı olumlu, yaratıcı ve üretken tepkiler vermeleri için uygun bir ortam sunar. Bu eğitimde katılımcılar davranışlarını nasıl değiştirebilecekleri öğrenmek yerine gerçekten davranışlarını değiştirirler. Zihnimiz tarafından kontrol edilmektense, zihnimizi kontrol etmeyi öğrenebiliriz.

Kendinizi Tanıyın, Duygularınızı Yönetin ve Stresinizi Azaltın!

Anın Farkındalığı, şimdiki ana yargılamaksızın dikkat etmekle ortaya çıkan farkındalıktır.

Jon Kabat-Zinn

 “Farkındalıkla Stres Yönetimi” Programı, 1979 yılında Prof. Dr. Jon Kabat-Zinn tarafından Massachusetts Üniversitesi Tıp Merkezi’nde uygulanmaya başlanan “Mindfulness-Based Stress Reduction” programı baz alınarak hazırlanmıştır. Okumaya devam et