İş Hayatında Denge: Farkındalık (Mindfulness) ile Stres Yönetimi

Teknolojinin ilerlemesiyle herkese, her an, hemen hemen her yerden ulaşabilmek mümkün hale geldi. Siz yaratmadığınız müddetçe işle, ev arasında sınır yok. Teknolojiden en üst düzeyde faydalanıyoruz ama zihinlerimizin işleyişi hakkında yeterince bilgi sahibi değiliz. Birçok kişi iş ve yaşam dengesini nasıl kuracağını, bilinçli olarak dikkatlerini nasıl odaklayacaklarını ve hayatlarında huzur ve dengeyi nasıl bulacaklarını bilmiyor.

ÇALIŞANLARA FAYDALARI

  • İş Ve Yaşam Dengesinde İyileşme
  • Stresi Yönetme
  • Duygusal Zekânın Gelişmesi, Azalan Reaktivite
  • Problem Çözme Ve Karar Vermenin Kolaylaşması
  • Daha Açık Ve Etkili İletişim
  • İşyerindeki Çatışmaları Çözme Yeteneğinin Gelişmesi
  • Gelişen Takım Çalışması
  • Artan Yaratıcılık Ve Liderlik

ABD’deki birçok kurum iş ve yaşam dengesi politikalarını gözden geçiriyor. Bazıları, sağlıklı bir iş ve yaşam dengesine ulaşmayı çalışanla ortak bir hedef haline getirerek performans değerlendirmelerine dâhil ediyor.

Günümüz iş dünyasında giderek özel hayat aleyhine bozulan denge çalışanlarda stres belirtilerinin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Farkındalık ile Stres Yönetimi eğitimi çalışanlara stres yönetimini, iş ve yaşam alanlarında dengeli olmayı ve odaklanmayı öğretir.

Eğitimimiz zihinsel ve fiziksel egzersizleri ve yaşarak öğrenmeyi içerir. Fiziksel egzersizler kaslardaki gerginliğin fark edilerek rahatlatılmasına olanak sağlar. Yaşayarak öğrenme unsuru katılımcılara değişen iş koşulları, kişilerarası ilişkilerde yaşanan zorluklar ve diğer stresli ortamlara karşı olumlu, yaratıcı ve üretken tepkiler vermeleri için uygun bir ortam sunar. Bu eğitimde katılımcılar davranışlarını nasıl değiştirebilecekleri öğrenmek yerine gerçekten davranışlarını değiştirirler. Zihnimiz tarafından kontrol edilmektense, zihnimizi kontrol etmeyi öğrenebiliriz.

Reklam

Yorumlar kapatıldı.